Saturday, January 26, 2019

काही मनातल्या आरोळ्या

जश्या कवितेत चारोळ्या
तश्या ह्या काही मनातल्या आरोळ्या..
१।।
वहिवाटेवरचे खडे बोचत असतात 
हळूहळू त्याचीच चटक लागते
वळणावर मी एखादी नवी वाट शोधतो, काही बोचलं नाही, तर चुकलो की काय? वाटावे, इतकी चटक...
२।।
आनंदाश्रू वाहत असतात डोळ्यातून ओघळतात गालावरून
विचित्र वाटते अचानक
कारण, जीभेला त्या खार्या पाण्याचीच चव माहीत असते
३।।
गर्दी मध्ये उत्साह आपल्या नावाचाच गजर
सर्वच जण आपल्याकडे बघतायत...
मला मात्र मुखवटे मागचे चेहरेच दिसत राहतात आणि आपसुकच पोकळ सुहास्य माझ्या चेहर्यावर मुखवटा चढवतं..
---मिलिंद सं$बुध्दे

No comments:

Post a Comment

माझी भटकंती - सीतामाई दरा

  सीतामाई दरा पुणेकरांची वीकएंड टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स मधली गोल्डन ट्रँगल ही ठरलेली ट्रीप. आता तुम्ही म्हणाल गोल्डन ट्रँगल म्हणजे तर अहो सिंहग...