Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2021

रोहित मुंबईकर ; शर्मा दिल्लीवाले

 "रोहित मुंबईकर ; शर्मा दिल्लीवाले" "ठेविले अनंते तैसेची रहावे|| चित्ती असू द्यावे समाधान||" या रामदास स्वामींच्या श्लोकाचा अर्थ, क्रिकेट जगतात कोण तंतोतंत अवलंबत असेल तर तो रोहित शर्मा. मैदानात किंवा मैदानाबाहेर आणि वैयक्तिक जीवनात सुद्धा एकंदरीत त्याच्या चेहऱ्यावरून आणि देहबोलीवरून तो कायम अशाच वृत्तीचा असेल असे वाटते. फारशी कुठल्या गोष्टीची चिंता, इर्षा न करता Casual  कसं राहावं तर रोहित शर्मा सारखा.  कॅप्टन केलं तर जिंकायचंच आणि नुसताच फलंदाज म्हणून घेतलं तर तडाखेबाज फलंदाजी करायची.  रोहितला मैदानावर मॅच चालू असताना कधीही अति प्रतिक्रिया देतांना किंवा प्रतिक्रियात्मक देहबोली मध्ये  बघितलेला फारसं आठवत नाही. फलंदाजी करताना सुद्धा एखादा सुरेख शॉट अगदी casual करून टाकण्याचं कसब त्याच्यात आहे. कडक कव्हर ड्राईव्ह मारणं, लेगला पुल मारणं हा सर्वसामान्य फलंदाजांसाठी कौतुकाचा विषय असतो. इतरांसाठी महत प्रयास करून मारल्यासारखं किंवा ठरवून मारल्यासारखं वाटतं. ते सगळे शॉट रोहित इतके सहज म्हणून मारुन जातो की त्या शॉटची किंमतच राहत नाही.  Shot मारल्यानंतर कोणतेही विजयाची भावना